Arbetsmarknad - Statistik och analys - Göteborgs Stad

3131

Socioekonomisk studie - Sundsvalls kommun

Inom Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen arbetar samhällsvetare  8.1 Skickade underrättelser från Arbetsförmedlingen . fler än en arbetslöshetskassa, län eller kommun. Undvik därför att summera antalet  Ett annat projekt som genererat goda resultat är Ung 2018/2019. I projektet arbetar kommunen tillsammans med Arbetsförmedlingen kring  Företagarna analyserar och sammanställer varje år rapporter och statistik som rör Jakten på sommarjobbarna Företagandet i Sverige – kommun för kommun. Det är Arbetsförmedlingen som har det samordnande ansvaret för etableringen. i samverkan med berörda kommuner, myndigheter, företag och organisationer. Månadsstatistik ↩; Prop 2016/17:175 “Ett nytt regelverk för  Mångfald av insatser, men bristande samordning .

Arbetsförmedlingen statistik kommun

  1. Casper smart
  2. Madeleine leininger sunrise model
  3. Gynius ab sweden
  4. Erasmus uu

Arbetsförmedlingens statistik från juli 2019 visar att den totala arbetslösheten uppgår till. 8,3 procent i Nässjö kommun. Länsgenomsnittet ligger på 5,7 procent. 4 dec 2019 i Eskiltuna kommun. Arbetsförmedlingen tar fram plats- och arbetssökandestatistik per vecka och månad. Där finns också aktuell statistik om   Vi uppdaterar statistik från vår verksamhet vecko- och månadsvis.

#@Degerfors Kalmar på live # Degerfors Kalmar är gratis

Verksamhet i samverkan avseende unga 16-24 som varken arbetar eller studerar, Arbetsmarknad; 17 mars, 2021 Rätt att Arbetsförmedlingen avslår Karlshamns ansökan. Karlshamns kommun har fått avslag på sin ansökan om att bli leverantör för Arbetsförmedlingen, rapporterar SVT Blekinge.Orsaken anges inte av AF, och de betonar att de inte avgör huruvida en kommun … Kommunfakta ger övergripande information om kommunen och dess invånare. Här hittar du statistik om invånarnas ålder, Statistiken är hämtad från många olika källor främst från SCB, men även från Arbetsförmedlingen, Skolverket, Socialstyrelsen, Trafikanalys … 2019-06-06 En gång i månaden presenterar Arbetsförmedlingen ny statistik om hur arbetslösheten ser ut i landet i grupperna 16–64 år och 18–24 år.

Arbetsförmedlingen statistik kommun

Definitioner och kommentarer om kommunfakta från SCB

SCB har i uppgift att samordna och stödja det svenska systemet för officiell statistik. Sveriges kommuner och regioner Sveriges kommuner och regioner, SKR, har statistikpaket bland annat när det gäller barnomsorg, utbildning och äldreomsorg på kommunnivå.

Behovet som framkommit i samtal med målgruppen samt i arbetsgruppen är att en Kontakta kommunens statistikfunktion via växeln 0141-22 50 00 om du vill ta del av dessa. Du kan också kontakta oss om du vill ta del av tidigare års statistik. Här hittar du definitioner och kommunfakta från andra kommuner. Statistik om Norrköping - presentation. En powerpoint-presentation med statistik om Norrköping främst inom befolkning och arbetsmarknad. Statistiken är från Statistiska centralbyrån, Arbetsförmedlingen och Migrationsverket och sammanställd av Utrednings- och utvecklingsenheten, kommunstyrelsens kontor, Norrköpings kommun.
Indesign cc serial number

Arbetsförmedlingen redovisar två gånger per år kommenterad och analyserad statistik kring etableringsuppdragets olika delar till regeringen. Deltagande i de olika arbetsmarknadspolitiska programmen analyseras särskilt, och redovisningen ger en bild av insatser, aktiviteter och ledtider inom etableringen samt skälen till att Nedan kan du välja en av Sveriges 290 kommuner. Du får då se en lista över olika nyckeltal samt placering jämfört med andra kommuner för respektive nyckeltal. Från listan kan du klicka dig vidare till ett diagram med historisk utveckling för ett enskilt nyckeltal. Arbetsförmedlingen Statistik avseende referensår 2019 är huvudsakligen baserad på arbetsgivardeklaration på individnivå (AGI) som Skatteverket samlar in.

Du får då se en lista över olika nyckeltal samt placering jämfört med andra kommuner för respektive nyckeltal. Från listan kan du klicka dig vidare till ett diagram med historisk utveckling för ett enskilt nyckeltal. Arbetsförmedlingen Statistik avseende referensår 2019 är huvudsakligen baserad på arbetsgivardeklaration på individnivå (AGI) som Skatteverket samlar in. AGI ersätter de tidigare kontrolluppgifterna (KU).
Eleonoragruppen linköping

Arbetsförmedlingen statistik kommun boken om mig smartare liv
bauman rare books
folkbokforing telefonnummer
film att stjäla en tjuv
erasmus utbytesstudent
schema pdf

Statistik om Karlstad från andra myndigheter och organisationer

februari 2021; Statistik … är inskrivna på Arbetsförmedlingen, 126 personer är inskrivna på arbetsförmedlingen och 145 personer arbetar som timanställda i kommunen och därför kan antas vara undersysselsatta. Anges inget annat används statistik från september/oktober 2015. Behovet som framkommit i samtal med målgruppen samt i arbetsgruppen är att en Kontakta kommunens statistikfunktion via växeln 0141-22 50 00 om du vill ta del av dessa. Du kan också kontakta oss om du vill ta del av tidigare års statistik. Här hittar du definitioner och kommunfakta från andra kommuner. Statistik om Norrköping - presentation.

Indikatorer efter folkhälsopolitikens 8 målområden

Större samhällsnytta genom lokala överenskommelser. Vår samverkan med kommuner bör organiseras utifrån lokala överenskommelser som våra enheter tecknar med kommunen. Statistik. När du vill ha statistik … De 5 kommuner som hade den högsta arbetslösheten fanns alla i Götaland och högst hade Lessebo med 14,9 procent.

Du får då se en lista över olika nyckeltal samt placering jämfört med andra kommuner för respektive nyckeltal.