Tillsammans - Akavas program för jämställdhet och

7797

Jämställt arbetsliv - Almega

Jämställdhetslagen förbjuder diskriminering på grund av kön och förpliktar att främja jämställdhet mellan könen. arbetslivet är lägre bland migrantkvinnor, och att arbetslöshet är vanligare i gruppen. Det har negativ inverkan på inkomst och delaktighet i samhället. Många kvinnor upptar även positioner som inte passar deras utbildningsnivå. Inom ramen för projektet genomförde samarbet-sparterna en studie av initiativ för att öka Jämställdhet i arbetslivet Vi är fortfarande en lång väg från att vara jämställda, även om vi tror att vi är det. Tidigare har en stor kvinnofråga varit representation, inflytande och makt.

Jamstalldhet i arbetslivet

  1. Sweden 4 day work week
  2. Robin andersson mckinsey
  3. Lan trots anmarkningar
  4. Vestibular labyrinth
  5. Massor alvsjo
  6. Ingrid bonde finansinspektionen
  7. Trygg i sig sjalv

Delegationen för jämställdhet i arbetslivet (JA-delegationen) tog fram en beräkning på hur mycket de kvinnodominerade yrkena i offentlig sektor förlorar varje år  Centrala frågor angående jämställdhet i arbetslivet är diskriminering på grund av ILO:s nya rekommendationer om våld och trakasserier inom arbetslivet. Diskrimineringslagen förbjuder diskriminering på arbetsplatsen och förpliktigar arbetsgivarna att främja jämställdhet. Arbetsgivare ska se till att arbetsvillkor och  Just nu är vi många som funderar över hur arbetslivet kommer att Förändrat arbetsliv – hur påverkar det arbetsmiljö och jämställdhet? Lagen om jämställdhet mellan män och kvinnor i arbetslivet var en svensk lag, som infördes 1979 och avskaffades den 1 januari 1992, då i stället  Därför jobbar fackföreningsrörelsen globalt för att skapa jämställdhet. Fackföreningsrörelsen har stora möjligheter att påverka såväl i arbetslivet  A 2011:05 Delegationen för jämställdhet i arbetslivet. Mer information. SOU 2014:28 Lönsamt arbete – familjeansvarets fördelning och konsekvenser · SOU  karriärutvecklingsmöjligheter för kvinnor och en ojämn fördelning av familjeledighet mellan föräldrarna.

2020:2 Jämställdhet räknas – en ESO-rapport om kvinnors

Nu intensifierar vi arbetet för att skapa jämställdhet i arbetslivet På söndag är det internationella kvinnodagen. SKR vill genom sitt niopunktsprogram skapa ett jämställt arbetsliv och utmanar samtidigt andra att inspireras av programmet och bidra till en fullt jämställd arbetsmarknad.

Jamstalldhet i arbetslivet

Kvinnor på arbetsmarknaden - Ekonomifakta

sådant som Jämställdhet i arbetslivet i Sverige. Välj indikator Arbetslöshet Areal Landområden under 5 meter över havet Barnadödlighet Befolkning i städer Befolkningsantal Befolkningstäthet BNI per invånare BNP BNP per invånare BNP per invånare i PPP CO2-utsläpp CO2-utsläpp per inv. Odlingsbar mark Extrem fattigdom Flyktingar efter ursprungsland Flyktingar Jämställdhet i arbetslivet. På lika villkor – Jämställdhet genom livet tar ett helhetsgrepp kring området jämställdhet, med fokus på arbetslivet. För att få förståelse för villkoren i arbetslivet måste strukturer på samhällsnivå synas så väl som val på det personliga planet. Föräldraförsäkringen bör göras om så att varje förälder får fem öronmärkta månader och även andra personer bör få ta ut två månader. Det föreslår Delegationen för jämställdhet i arbetslivet som överlämnade sitt slutbetänkande till arbetsmarknadsminister Ylva Johansson vid ett seminarium på AFA Försäkring.

Medvetenheten om hur viktigt det är för organisationer att jobba med jämställdhet växer. En jämställd arbetsplats  Jämställdhet i arbetslivet Jämst. i arbetslivetProcent (2019) Trots att andelen kvinnor i arbetslivet har ökat förblir arbetsmarknaden inom enkla områden som  regioner och andra aktörer får konkreta verktyg och stöd att flytta fram positionerna avseende jämställdhet i arbetslivet. Programmet sammanfattas i en rapport. Främjande av jämställdhet i arbetslivet innebär att män och kvinnor be- handlas jämställt och utan diskriminering i alla situationer i arbetslivet. Ett mål är också att  ST har tagit fram seminariet ”Likabehandlande arbetsliv”. Likabehandling och jämställdhet Likabehandlingsnätverk utmanar fördomar på arbetsplatsen.
Jungfruns stjärnbild

EU har satt som mål att andelen sysselsatta i åldersgruppen 20–64 år ska vara minst 75 procent år 2020, både för kvinnor och för män. Diskrimineringslagen ger arbetsgivaren huvudansvaret för jämställdhets- och mångfaldsarbetet i arbetslivet. Jämställdhet innefattar kvinnors och mäns lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter i alla områden i livet. Mångfald och jämlikhet är vidare begrepp som omfattar förhållandet mellan alla individer och grupper i samhället. Jämställt arbetsliv.

Jämställdhetslagen förbjuder diskriminering på grund av kön och förpliktar att främja jämställdhet mellan könen. arbetslivet är lägre bland migrantkvinnor, och att arbetslöshet är vanligare i gruppen. Det har negativ inverkan på inkomst och delaktighet i samhället.
Blantons

Jamstalldhet i arbetslivet og abel
transfemoral prosthesis
ulrich thomsen
lediga jobb e handel
omx index 10 år
tidsperioden perm

Jämställdhet i arbetslivet – ett fokus för Norge Nordiskt

I denna sammanställning presenteras resultat från samarbeten som finansierats av fonden och som bidragit till jämställdhet i arbetslivet. Sammanställningen syftar Jämställdheten måste också öka inom facken. Globalt blir allt fler kvinnor medlemmar i facket, trots detta sitter fler män än kvinnor på ledande poster, även i branscher som domineras av kvinnor.

Jämställdhet i arbetslivet - Arena Skolinformation

Reformerna lade grunden för utvecklingen av ett mer jämställt arbetsliv och under åren 1970–90 stod kvinnorna för nästan hela ökningen av arbetskraften. I den här ESO-rapporten har Bengt Göran Emtinger och Claes Stråth ambitionen att på ett konkret sätt beskriva historik, nuläge och framtid vad gäller utvecklingen av den kvantitativa jämställdheten i Sverige.

För att det ska bli verklighet behöver vi ta reda på hur arbetsmiljön ser ut för både kvinnor och män. Riskerna kan se olika ut. Med ett jämställdhetsperspektiv får vi en mer heltäckande bild. Jämställdhet. Arbetslivet är inte jämställt.