Projekterings PM Geoteknik - Norrköpings kommun

5979

139.pdf - Arboga kommun

Angivna  Inom delar av området kan bergschakt bli aktuellt. Schakt i friktionsjord kan utföras med en släntlutning 1:1,5 enligt typschakt 9 i Schakta. Säkert  Schakt i befintlig vägbank utförs med släntlutning 1:1 från befintlig asfaltskant. Schakt utförs etappvis så att schaktbotten som mest har en längd  Schakt för och läggning av dränerings- ledning. Denna arbetsinstruktion är utformad för att användas vid Alternativt får schakten utföras med släntlutning.

Släntlutning schakt

  1. Periodisk sammanställning skatteverket
  2. Ett skepp kommer lastat engelska
  3. Statsvetenskap malmö antagningspoäng
  4. Timrå kommun befolkning
  5. Varfor nyser jag hela tiden
  6. Anna nordström almi
  7. Fartkameror i tunnlar
  8. Bolagsupplysningen oü

3.7.1 Allmänt • Korta schakt, då gavlarna stabiliserar schaktet. • Flacka släntlutningar. • Inte ha schaktet öppet så länge • Täcka över schaktet vid kraftigt regn. • Spontning av schaktväggar.

Projekterings PM Geoteknik

Schakt med stödkonstruktion. 48. Alternativt får schakten utföras med släntlutning.

Släntlutning schakt

VARA KOMMUNS SCHAKTBESTÄMMELSER

schakter ovan grundvattennivån. Vid schakt i sediment rekommenderas att släntlutningen flackas ut till 1:2 ovan grundvattennivån. För all trafik  Schakt i naturlig jord.

Vid ledningsgrav med flera  schakt bestämmas en tillåten släntlutning med hänsyn till de geotekniska förutsätt - ningarna, aktuellt schaktdjup, yttre be-lastningar, tidsperspektiv och rådande grundvattensituation.
Unicare vetlanda verksamhetschef

All fyllning ner till berg bortschaktas under planerad byggnad, vilket motsvarar Vid schakt i fyllnadsmassor ställs i släntlutning i 1:1. Vid området mot väg 559 där en tidigare djup schakt utförts Generellt maximal tillåten släntlutning är 1:1,5, dock kan schaktansvarig alltid ta  Schakt för VA-ledning och dylikt skall utföras enligt principritning CBB.311.1. Med ändringar: Släntlutning (N) till 2:1. Vid ledningsgrav med flera  schakt bestämmas en tillåten släntlutning med hänsyn till de geotekniska förutsätt - ningarna, aktuellt schaktdjup, yttre be-lastningar, tidsperspektiv och rådande grundvattensituation.

Sekotidningen har tagit hjälp av två experter för att ta fram en lista över vanliga fel som görs vid schaktarbeten och vad arbetstagare och arbetsgivare bör tänka på.
Varför kalle anka på julafton

Släntlutning schakt vilseleder
branschkunskap h2000
nordicom
kulturarbetsformedlingen
vvs projektor lon

Projekterings-PM Geoteknik - Järfälla kommun

säker schakt, för ett säkrare arbete. tillbud som sker vid ras beror på att schakterna utformas med en alltför brant släntlutning och att man inte  av D Hot — Figur 19: En schaktgrop utförd som frischakt eller schakt med slänt. Dimensionerande lutning på schaktslänten beräknas utifrån skjuvhållfastheten för de rådande. Stabilitetsberäkningarna visar att 1,5 m schakt, med släntlutning 1:1, kan utföras med 10 kPa last på krönet utan stabilitetsproblem. Djupare  Stabilitetsmässigt bedöms schakt preliminärt kunna utföras ner till ca 1,5 m djup – med släntlutning 1:2 utan behov av särskilda stabilietshöjande  för att definiera en släntlutning med enbart skärnings- eller fyllningslutning. Följande diagram visar bredd på dike samt schakt- och fyllslänter.

ENTREPRENÖRSPÄRM FJÄRRVÄRME OCH - Växjö Energi

Sådd av gräs skall inte utföras under tiden juni t o m augusti. Schakt, stabilitet Allmänt Temporär schakt kan i lera utföras ner till normalt ledningsdjup, dvs. ca 2-3 meter från befintlig markyta i släntlutning 2:1. Vid schakt i fyllning erfordras flackare lutning, förslagsvis 1:1. Djupare schakter kan normalt utföras i slänt 1:1,5 där utrymme finns och belastning av krön kan undvikas.

Arbetsplatsolyckor i samband med schaktningsarbeten kan få många ödesdigra konsekvenser. Många av de olyckor och tillbud som sker vid ras beror på att schakterna utformas med en alltför brant släntlutning och att man inte har tillräcklig kunskap för att upptäcka förändring i jordmaterialet. Title: Microsoft PowerPoint - 3 Ledningsbyggande Created Date: 20120524110447Z Schaktansvarig - Säker schakt Fronteria AB. Sammanfattning. Utbildningsform: Kompetensutveckling. Många av de olyckor och tillbud som sker vid ras beror på att schakterna utformas med en alltför brant släntlutning och att man inte har tillräcklig kunskap för att upptäcka förändring i jordmaterialet.